Home |  Contact
 
CPU
Creative Performers United
 

Privacyverklaring

Identiteit van de onderneming

Creative Performers United te Ede (afgekort CPU)
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Arnhem, onder nummer 09072398.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres:
Laan van Kernhem 221
6718GT Ede
telefoon: 0318-642200
e-mail: admin@cpu.nl

Met welk doel verzamelen wij gegevens?

Van onze klanten worden naam- en adresgegevens opgeslagen om hen te kunnen bereiken in geval van storing of tijdens het werken aan projecten. Onze facturatie gebeurt meestal digitaal dus we slaan ook e-mail adressen op en deze worden gebruikt bij de digitale facturatie. Deze adressen worden ook gebruikt bij het verzenden van nieuwsbrieven.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen de opgeslagen gegevens niet met derden, deze dienen dus alleen voor de eigen bedrijfsvoering van CPU.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Gegevens van klanten en leveranciers blijven bewaard tot 7 jaar nadat een klant voor het laatst een dienst of product heeft afgenomen of een leverancier een product of dienst heeft geleverd.

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, of wilt u gegevens aangepast hebben of gewist, neem dan contact op met admin@cpu.nl of 0318-642200.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Ook als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens kunt u die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor in beide gevallen een bericht naar admin@cpu.nl. Heeft u een klacht over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Niet akkoord met verstrekken van uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om het contract of overeenkomst uit te voeren. Bent u niet akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens dan dient u dit voordat de overeenkomst wordt gesloten aan ons door te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Wij maken binnen onze organisatie geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Wel gebruiken wij filters op basis van eigenschappen, zoals welk product of dienst een klant heeft om gericht mailings te kunnen verzenden.